Category Archives: Mẫu văn bản

Mua nhà không có giấy phép xây dựng có bị phạt không?

mua-nha-khong-co-giay-phep-xay-dung

HỎI: Tôi đang có dự định mua một căn nhà (cả nhà và đất) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong sổ đỏ chủ nhà cung cấp, tại phần nhà ở ghi là: chưa đăng ký nhà ở. Sau khi tìm hiểu tôi được biết, do chủ nhà xây nhà không có giấy phép và […]

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng mới nhất hiện nay

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất hiện nay.

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong […]

Chưa thi công được gia hạn giấy phép xây dựng bao nhiêu lần?

mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

Nhiều cá nhân luôn thắc mắc nếu trong quá trình thi công chưa hoàn thiện mà thời gian hiệu lực của giấy phép đã hết thì có được phép xin gia hạn thêm không? Được gia hạn giấy phép xây dựng bao nhiêu lần? Quy định về gia hạn giấy phép xây dựng Theo nghị […]

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế bản vẽ xin GPXD

vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng tại thành phố hà nội

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế bản vẽ xin giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Thông tư số  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BẢN […]

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

maaux

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình quảng cáo)          Kính gửi: …………………………………………………….. Tên chủ […]

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

quy định về công trình miễn giấy phép xây dựng và xử lý nhà xây dựng không phép

Nội dung đầy đủ Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13: QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT XÂY DỰNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; […]

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ở

xây dựng sai giấy phép và vấn đề cấp lại giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)             Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Địa chỉ liên […]

Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch

Mẫu cam kết tự phá dỡ công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc ______________________________ GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1  Kính gửi: – ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):………………………………………………………………………………..   Tôi tên:…………………………………………………..CMND số ……………………………..…………………………………………………….. do………………………………cấp.……ngày………….tháng…………năm……………………………………………………………………… Địa chỉ thường […]

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm mới nhất

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM              Kính gửi: ……………………………………………………….. Tên chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………….. – Người đại diện: ……………………………..Chức vụ: …………………………………………… – Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….. – Số nhà:  […]

Thủ tục cấp và gia hạn Giấy phép xây dựng theo quy định

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm tại Hà Nội

Những quy định về thủ tục, hồ sơ xin cấp và gia hạn giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng tạm được quan tâm hàng đầu hiện nay được chúng tôi liên tục cập nhật dưới đây: 1. Thủ tục Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở thuộc thẩm quyền của […]

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Quy định cấp phép tại Hà Nội

Ggiấy phép xây dựng cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn áp dụng cho công trình theo tuyến ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng để Quý khách hàng tham khảo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]