Giấy phép xây dựng tạm là gì và có được hoàn công không?

mau-giay-phep-xay-dung-tam

Hiện nay, tại các vùng đô thị, nhiều khu vực được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch nhằm phục vụ cho công tác xây dựng đô thị mới. Đây là tin vui cho sự đi lên, tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, đối với những hộ dân có đất thuộc khu vực có dự án lại vô cùng lo lắng. Bởi vì đất thuộc dự án sẽ không được cấp giấy phép xây dựng chính thức mà chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm (giấy phép xây dựng có thời hạn). Vấn đề này làm cho rất nhiều người đang có dự định xây dựng nhà trở nên hoang mang. Chúng tôi liên tục nhận được câu hỏi rằng: giấy phép xây dựng tạm là gì? Giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không? Vậy giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không? Mời Quý bạn đọc và khách hàng hãy cùng theo dõi câu trả lời dưới đây: Giấy phép xây dựng tạm là gì? Giấy phép xây dựng tạm là gì là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Giấy phép xây dựng tạm còn gọi là giấy phép xây dựng có thời hạn. – Luật Xây dựng 2014 quy định về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

mau-giay-phep-xay-dung-tam
Giấy phép xây dựng tạm và vấn đề hoàn công

Giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không?

Theo quy định, trong trường hợp đất thuộc dự án quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của chính quyền địa phương thì chủ nhà vẫn được quyền xây dựng mới. Tuy nhiên, do đất vướng phải quy hoạch cho nên mặc dù thuộc mục đích sử dụng là đất ở nên khi xin giấy phép xây dựng, chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm (giấy phép xây dựng có thời hạn). Với giấy phép xây dựng có thời hạn, chủ nhà phải cam kết tháo dỡ bất cứ lúc nào và không được bồi thường.

Vậy giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với các khu vực đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt nhưng không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù thì UBND tỉnh cần công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/2000) được phê duyệt nhưng không thuộc đối tượng phải lập quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị (đô thị loại V):

– UBND cấp tỉnh/huyện theo phân cấp có thẩm quyền tổ chức việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 91 và Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 đối với khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định hoặc những khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

– Đối với những khu vực còn lại, căn cứ quy hoạch chung đã phê duyệt, UBND cấp tỉnh/huyện theo phân cấp có thẩm quyền ban hành quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

giay-phep-xay-dung-tam-co-duoc-hoan-cong-khong
Giấy phép xây dựng tạm không được hoàn công

Giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không? Nhà ở thuộc quy hoạch treo chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm Khi được cấp giấy phép xây dựng tạm, chủ nhà phải cam kết thao dỡ không bồi thường phần công trình theo giấy phép xây dựng tạm và không được bồi thường. Vì vậy, khi xây dựng xong công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm không được hoàn công như giấy phép xây dựng chính thức.

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng tạm

a. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu; – Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; – Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: + Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; + Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200; + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/20.

b. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng tạm đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu; – Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình; – Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10×15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo; – Các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình; kết cấu công trình; kết quả thẩm tra kết cấu công trình hiện trạng và thiết kế sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị hiện trạng bên trong công trình do một đơn vị tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện (trong trường hợp sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình).

giay-phep-xay-dung-tam-co-duoc-hoan-cong-khong-1jpg
Khu vực quy hoạch giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không

c. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng tạm đối với công trình

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu; – Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; – Hai bộ bản vẽ thiết kế xin giấy phép xây dựng, mỗi bộ gồm: + Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; + Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200; + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 – 1/200.  Tùy từng trường hợp phải bổ sung tài liệu: Bản kê khai năng lực của tổ chức thiết kế, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế Nếu bạn đang lo lắng nhà mình thuộc khu vực có quy hoạch, bạn muốn biết chính xác giấy phép xây dựng tạm là gì có được hoàn công không? Bạn muốn làm hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng tạm… Vui lòng liên hệ dịch vụ xin giấy phép xây dựng để được giải đáp tốt nhất cũng như nhận được những chương trình ưu đãi nhất.