Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật

xin gia hạn giấy phép xây dựng

Trước khi hết hạn giấy phép xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng như thế nào? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn ngay sau đây.

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?

Trước khi chia sẻ tới bạn thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng, bạn cần nắm rõ thời hạn của giấy phép xây dựng.

Giấy phép xây dựng có thời hạn 12 tháng sau khi được cấp phép và có hiệu lực. Điều này đã được quy định rõ trong Khoản 10, Điều 90, Luật xây dựng 2014.

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?
Thời hạn của giấy phép xây dựng

Trong trường hợp trước khi giấy phép xây dựng hết hiệu lực mà công trình chưa được khởi công xây dựng, có thể tiến hành gia hạn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 99, Luật xây dựng 2014 như sau:

+ Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng gồm có: Bản chính giấy phép xây dựng. Chẳng hạn như giấy phép xây dựng thiết kế nhà phố, thiết kế nhà cấp 4 nông thôn đã được cấp và Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

+ Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Giấy phép xây dựng có thời hạn 12 tháng

+ Hết thời hạn gia hạn mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn xin gia hạn giấy phép xây dựng

Các công trình, nhà ở, thiết kế nhà cấp 4 riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép. Nhưng quy hoạch chưa được thực hiện. Thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại. Cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện.

Thời hạn xin gia hạn giấy phép xây dựng
Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng

Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng. Thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư sẽ chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD.

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: cấp biên nhận hồ sơ cho người nộp.. Trong đó có ghi ngày hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng
Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng

Bước 3: Xử lý, xem xét hồ sơ

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Bước 4: Nhận kết quả

Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận. 

Lưu ý quan trọng khi làm thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời. Chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư phải nộp lệ phí theo quy định khi thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ Hotline 09 38 89 6767 của chúng tôi để nhận tư vấn kỹ càng.