Thủ tục cấp giấy phép xây dựng lò đốt nung đất gốm gồm những gì?

xin giấy phép xây dựng lò nung gốm tại hà nội

HỎI:

Gia đình chúng tôi có một mảnh đất nông nghiệp (20 năm) ở Bát Tràng, Hà Nội. Nay muốn xây lò để đốt sản phẩm gốm nhưng không được phép xây dựng. Vậy nay tôi muốn kết hợp với một doanh nghiệp khoa học công nghệ làm trong lĩnh vực khoáng sản để nghiên cứu về đề tài đốt quặng thì có được không? Nếu được thì thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng lò đốt nung đất gốm cần làm những gì? Mong Quý công ty tư vấn và có thể hoàn tất hồ sơ để gia đình chúng tôi được phép xây dựng lò đốt nung đất gốm. Trân trọng cảm ơn! 

Người gửi: P.V.H

 

xin giấy phép xây dựng lò nung gốm tại hà nội

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng lò đốt nung đất gốm

TRẢ LỜI:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

2. Nội dung phân tích:

Mảnh đất mà gia đình bạn đang sử dụng là đất nông nghiệp, vậy bạn muốn xây lò để đốt sản phẩm gốm thì việc đầu tiên bạn pải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng lò đốt nung đất gốm.

 Căn cứ Điều 57 Luật đất đai quy định các trường hợp được phép Chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

giay-phep-xay-dung-lo-dot-nung-gom

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng lò đốt nung đất gốm

Về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Bạn muốn kết hợp với một doanh nghiệp khoa học công nghệ làm trong lĩnh vực khoáng sản để nghiên cứu về đề tài đốt quặng hoàn toàn được. Lúc này bạn và công ty kia có thể giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhau theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề thủ tục xin giấy phép xây dựng lò đốt nung đất gốm của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. 

Bạn có dự định làm thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 024 3816 8888 của giấy phép xây dựng chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất.

Trả lời