Công trình không phải xin phép xây dựng có phải làm đơn xin miễn?

mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2017.

HỎI:

Tôi đang phụ trách quản lý Dự án khu đô thị xây dựng nhà ở 4 tầng. Theo Luật thì công trình không phải xin phép xây dựng. Tôi có phải làm các thủ tục gì (như hồ sơ xin miễn phép…) hay ko và phải xin với cấp nào?

quy định thủ tục xin miễn giấy phép xây dựng

Quy định công trình không phải xin phép xây dựng

TRẢ LỜI:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Nội dung tư vấn:

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng (công trình không phải xin phép xây dựng) được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng như sau:

“Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

1. …

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

…”

cong-trinh-khong-phai-xin-phep-xay-dung-1

Các trường hợp công trình không phải xin phép xây dựng

Như vậy nếu thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 89 trên đây thì công trình xây dựng của bạn được miễn giấy phép xây dựng – Công trình không phải xin phép xây dựng. Luật Xây dựng không quy định các trường hợp miễn giấy phép xây dựng phải làm thủ tục xin miễn phép.

Nếu trường hợp công trình của bạn phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, mời bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với dịch vụ xin giấy phép xây dựng của chúng tôi qua Hotline 024 3816 8888 để được tư vấn cụ thể nhất.

Trả lời