Quy định của Pháp luật về xin giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch

Xử phạt xây nhà trên đất nông nghiệp

Có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề xin giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch. Trong Luật Xây dựng, Điều 62, Khoản 3 quy định: khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Cấp giấy phép xây dựng tạm trên đất dự án

Vấn đề xin giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch

Cũng tại Điều 5 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì:

Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/CP 1. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng của từng khu vực, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng thì khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Trân trọng cảm ơn!

16 thoughts on “Quy định của Pháp luật về xin giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch

 1. Pingback: Có được xin giấy phép xây dựng trên đất đang quy hoạch treo hay không?

 2. Pingback: Hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4 có những điểm gì mới?

 3. Pingback: Xây dựng nhà trọ cho thuê có cần xin giấy phép xây dựng không?

 4. Pingback: Các giấy tờ thay thế Sổ đỏ khi xin cấp phép xây dựng nhà

 5. Pingback: Cấp phép xây dựng tạm áp dụng đối với những trường hợp nào?

 6. Pingback: Thủ tục xin Giấy phép Xây dựng xây nhà trọ cho thuê

 7. Pingback: Có cần cấp phép xây dựng lại cho dự án đã duyệt?

 8. Pingback: Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng tạm tại Hà Nội

 9. Pingback: Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà

 10. Pingback: Quy định mới về thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng

 11. Pingback: Làm nhà tạm để xin sửa chữa và hợp thức hóa

 12. Pingback: Hướng dẫn thủ tục xin GIẤY PHÉP XÂY DỰNG khi SỬA CHỮA NHÀ

 13. Pingback: Quy định của pháp luật việc xử phạt xây nhà không có Giấy phép xây dựng

 14. Pingback: Xin cấp Giấy phép xây dựng cây xăng – Hồ sơ & và những điều cần biết

 15. Pingback: Có được xây dựng nhà khi đang tranh chấp???

 16. Pingback: Thủ tục cần và đủ để được cấp sổ đỏ cho chung cư mini

Trả lời