Cho hàng xóm mượn tường xây dựng nhà có đòi lại được không?

Cho hàng xóm mượn tường xây nhà nhưng đang thi công có đòi lại được không

HỎI:

Hiện nhà tôi đang cho nhà bên cạnh mượn tường để nhà bên đó đỡ tốn kém khi xây tường, nhưng giờ nhà đó khá là ồn ào và bây giờ tôi không muốn cho mượn tường xây dựng nhà nữa, thì có bắt nhà bên đó xây tường lên được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Khánh Trần (mr.khanh…@gmail.com)

Cho hàng xóm mượn tường xây nhà nhưng đang thi công có đòi lại được không
Cho hàng xóm mượn tường xây dựng nhà

Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Việc gia đình bạn cho gia đình nhà hàng xóm mượn tường xây dựng nhà mà không thu tiền có thể được coi là 1 giao dịch dân sự mượn tài sản. Điều 512 BLDS năm 2005 quy định: “Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”.

Bên cạnh đó,Khoản 1 Điều 517 BLDS năm 2005 cũng quy định một trong các quyền của bên cho mượn là: “1. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thoả thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;”

Theo quy định trên thì gia đình bạn có quyền đòi lại tài sản là bức tường đã cho mượn ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích mượn nếu không có thoả thuận về thời hạn mượn, có nghĩa là sau khi hàng xóm xây tường xong bạn có thể yêu cầu họ trả lại tường cho gia đình bạn (khôi phục lại hiện trạng bức tường như trước khi cho mượn). Nếu bên hàng xóm chưa xây xong mà gia đình bạn có ý muốn lấy lại tường thì bạn phải đáp ứng điều kiện là có nhu cầu đột xuất, cấp bách cần sử dụng bức tường này và phải thực hiện việc báo trước cho gia đình hàng xóm một khoảng thời gian hợp lý.

Trân trọng./

Trả lời