Cấp Giấy phép xây dựng công trình & nhà ở riêng lẻ có gì mới?

xin-giay-phep-xay-dung

Nhà dưới 3 tầng khi xin phép xây dựng không cần bản vẽ kết cấu.

Theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực ngày 20/10/2012) quy định, thành phần hồ sơ xin phép xây dựng phải có thêm các bản vẽ kết cấu chịu lực chính. Trong khi trên thực tế, chi phí cho loại bản vẽ này tốn kém hơn nhiều lần so với bản vẽ để cấp giấy phép xây dựng và thời gian kéo dài hơn. Trước tình hình đó, tại thông tư số 10 do Bộ Xây dựng vừa ban hành hướng dẫn Nghị định 64 đã quy định chi tiết, cụ thể hơn việc xem xét các điều kiện để cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ.

xin-giay-phep-xay-dung
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình

Theo đó, đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên chỉ yêu cầu có bản vẽ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thiết kế thực hiện, không yêu cầu phải có báo cáo thẩm định, phê duyệt. Riêng nhà ở có quy mô dưới 3 tầng, dưới 250 m2 thì hộ gia đình tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn công trình và công trình lân cận. Điều này được hiểu là loại công trình này khi xin phép xây dựng không cần phải có bản vẽ kết cấu.

cap-giay-phep-xay-dung-cong-trinh