Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp

xin phép xây dựng trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn

HỎI:

Việc cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp là Công ty TNHH xây dựng trụ sở trên thửa đất thuê của cá nhân (có hợp đồng thuê đất giữa doanh nghiệp và cá nhân trên 20 năm) có được không ạ? Thủ tục cần như thế nào Và cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên ạ? Em xin cảm ơn!

xin phép xây dựng trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp

TRẢ LỜI:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Xây dựng 2014

2. Nội dung tư vấn:

Theo như bạn trình bày thì công ty bạn muốn xây dựng mới và muốn làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp. Tùy từng công trình xây dựng mà công ty bạn phải gửi tới cơ quan có thẩm quyền một bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng bao gồm các giấy tờ sau:

Điều 95 Luật Xây dựng quy định:

Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

d) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

đ) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm:

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

c) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ.”

Bạn dựa theo quy định trên để làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp.

cap-giay-phep-xay-dung-cho-doanh-nghiep

Làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp

Mọi vấn đề thắc mắc về hồ sơ, thủ tục, lệ phí xin giấy phép xây dựng, mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp Hotline 024 3816 8888 của dịch vụ xin giấy phép xây dựng chúng tôi để được giải đáp cụ thể, chi tiết.

 Trân trọng./.

Trả lời