Điều kiện, trình tự và thủ tục để xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở?

Mẫu cam kết tự phá dỡ công trình

HỎI:

Tôi mới mua được một mảnh đất 40 m2, tôi muốn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nhưng không rõ phải bắt đầu thực hiện từ đâu? Rất  mong nhận được sự tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Minh Tú  (tucv..@gmail.com)

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng

Điều kiện để xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

TRẢ LỜI:

1. Điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng :

Người xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở phải có một trong những loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu làm nhà trên nền đất trống.

– Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà, nếu làm nhà trên nền nhà cũ.

– Quyết định giao đất, cho thuê đất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp.

– Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp

– Giấy tờ thừa kế nhà, đất được UBND phường xã xác nhận về thừa kế, không có tranh chấp.

– Bản án hoặc Quyết định của Tòa án nhân dân hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

– Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở được UBND Phường/Xã/Thị trấn, Quận/Huyện xác nhận không có tranh chấp.

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP  như sau:

Điều 20. Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:

1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này. Trường hợp xin cấp  Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

cap-giay-phep-xay-dung-cong-trinh

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Điều 23. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Trân trọng./

2 thoughts on “Điều kiện, trình tự và thủ tục để xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở?

  1. Pingback: Thông tư số 10/2012/TT-BXD: Hướng dẫn chi tiết về cấp giấy phép xây dựng

  2. Pingback: Có xin giấy phép xây dựng nhà ở trên đất chung sổ đỏ được không?

Trả lời