Bạn cần biết: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng

HỎI:

Tôi đang xây dựng nhà tại Thủ Đức. Khi xây dựng tôi đã có giấy phép xây dựng với nội dung xây một trệt và một chuồng cu phía trên. Sau đó tôi thay đổi ý định, xây thành một lầu một trệt hoàn chỉnh và tăng mật độ xây dựng đồng đã nộp lại hồ sơ xin điều chỉnh và có biên nhận hẹn trả kết quả. Trong thời gian đợi trả điều chỉnh giấy phép xây dựng, tôi vẫn xây theo nội dung xin cấp mới (dù chưa được cấp), và bị lập biên bản dừng thi công.

Tôi nghe nói, phải nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng xong thì mới được điều chỉnh giấy phép. Nhưng hiện nay tôi vẫn chưa được thông báo phạt. Xin tư vấn giúp tôi:

  • Qui định về việc này như thế nào?
  • Luật có qui định trong thời gian bao lâu thì có quyết định phạt hay không?
  • Cơ quan phạt và mức phạt?
  • Tôi phải làm gì để được cấp phép xây dựng điều chỉnh mới sớm nhất?

Hiện nay tôi phải dừng thi công và đợi đã lâu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI:

1. Căn cứ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Luật Xây dựng năm 2014

– Nghị định 121/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

– Thông tư 02/2014/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ

vi-phạm-hanh-chinh-trong-hoat-dong-xay-dung

Căn cứ xử phạt hành chính vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

2. Nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng được quy định 

Khoản 5 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP

” 5. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.”

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-xay-dung

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Điều 1. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

” 1. Thời điểm bàn giao, đưa vào sử dụng được xác định như sau:

a) Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước là ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng hoặc ngày chủ đầu tư ký biên bản bàn giao công trình cho chủ quản lý, chủ sử dụng công trình;

b) Đối với công trình sử dụng vốn khác là ngày công trình, hạng mục công trình được đưa vào sử dụng.

2. Đối với dự án có nhiều công trình, hạng mục công trình thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính đối với từng công trình, hạng mục công trình.”

Như vậy, trong trường hợp này, để tránh rủi ro pháp lý sau này và đảm bảo quá trình xây dựng không bị gián đoạn bạn nên liên hệ với cơ quan đã ra quyết định yêu cầu dừng thi công để xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và nộp phạt. Sau đó xin điều chỉnh giấy phép để xây dựng theo nhu cầu.

Trả lời