Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh

xin-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung-1

Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng, là phương án hợp thức hóa hành vi xây dựng trái phép (xây dựng không đúng nội dung giấy phép được cấp). Dưới đây là một số thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề hồ sơ, thủ tục điều chỉnh GPXD. Mời bạn theo dõi để có thêm hiểu biết tường tận.

Trường hợp cần xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 và Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung sau đây thì chủ đầu tư cần phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, bao gồm:

– Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

– Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

Trường hợp cần xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

>> Có thể bạn quan tâm: Quy cách thép hình chữ U, I, L, H, C, V trong xây dựng

– Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng nhưng không làm thay đổi các nội dung chính được ghi trong giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư sẽ không phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Sau đây là những giấy tờ bạn cần chuẩn bị để làm hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng:

– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02.

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

– 2 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Hướng dẫn thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Hồ sơ điều chỉnh GPXD
Hướng dẫn thủ tục xin điều chỉnh GPXD

– Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02;

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

3. Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

4. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cụ thể:

– Bộ phận một cửa cấp huyện đối với công trình, nhà ở riêng lẻ mà giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp.

– Bộ phận một cửa cấp tỉnh (trung tâm hành chính công) đối với công trình mà giấy phép xây dựng do UBND cấp tỉnh cấp.

Lưu ý: Nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ thì nộp trực tiếp tại cơ quan trước đây đã cấp giấy phép xây dựng.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Thời gian giải quyết: Trong thời gian 20 ngày đối với công trình, trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Trả kết quả

Hy vọng những thông tin xoay quanh vấn đề xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã giúp bạn tích lũy thêm kiến thức về vấn đề này, Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline 083 889 6767 để được giải đáp tận tình.