Xây nhà cần phải làm thủ tục gì để đảm bảo đúng Pháp luật?

Những điều cần biết về thủ tục xây nhà

Hỏi:

Tôi có một nền đất tại quận Bình Tân với diện tích là 70m2 thuộc đất thổ vườn. Cách đây 1 tháng, tôi tiến hành xây dựng một căn nhà cấp 4 thì bị thanh tra xây dựng xuống phá dỡ mà không thông báo trước cũng như không lập biên bản vi phạm. Thanh tra xây dựng làm như thế là có đúng hay không? Tôi muốn xây nhà cần phải làm thủ tục gì?

(…nguyen@gmail.com)

Những điều cần biết về thủ tục xây nhà
Muốn xây nhà cần phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định, nếu anh xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền có quyền xử lý theo hướng cưỡng chế pháp dỡ công trình xây dựng. Về bản chất, việc xây dựng nhà không phép của anh trái với quy định của pháp luật xây dựng. Tuy nhiên, nếu Thanh tra xây dựng  tiến hành pháp dỡ ngay mà không thông báo trước, cũng như không lập biên bản vi phạm là không tuân thủ trình tự thủ tục Luật định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cũng như không đúng thẩm quyền. Vì vậy, anh cũng có quyền khiếu nại hành vi sai phạm này của Thanh tra xây dựng đến Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền (cấp trên trực tiếp của Thanh tra xây dựng).

Theo quy định, khi phát hiện công trình xây dựng trái phép Thanh tra xây dựng có quyền lập biên bản ngừng thi công công trình xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị. Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công công trình phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đồng thời, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng công trình; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng;

Nếu chủ đầu tư không thực hiện Quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng của Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ (nếu có) và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Quyết định cưỡng chế phá dỡ cũng do Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền ban hành.

Hiện tại, do nền đất trên có mục đích sử dụng là thổ vườn nên để có thể được cấp phép xây dựng, đầu tiên, anh phải tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Để được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở đối với thửa đất trên, anh phải nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND quận Bình Tân, gồm có: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thể hiện bà có quyền sử dụng đất thửa đất trên với mục đích sử dụng là đất thổ vườn.

Những điều cần biết về thủ tục xây nhà
Theo quy định, xây nhà cần phải làm thủ tục gì?

Nếu việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì UBND Quận Bình Tân sẽ xem xét cho phép anh chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên.

Trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì UBND Q. Bình Tân nơi có đất sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Khi đã hoàn tất việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở đối với thửa đất trên, anh có thể tiến hành các thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép xây dựng tại UBND Q.12 trước khi tiến hành xây dựng nhà ở.

One thought on “Xây nhà cần phải làm thủ tục gì để đảm bảo đúng Pháp luật?

Trả lời