Hồ sơ xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà liền kề gồm những gì?

Tư vấn xin giấy phép xây dựng sửa nhà liền kề

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4-9-2012 về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) thì việc sửa chữa cải tạo cũng cần phải xin phép cơ quan chức năng.

Tư vấn xin giấy phép xây dựng sửa nhà liền kề

Xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà liền kề

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo nhà liền kề gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sửa chữa nhà liền kề.
  2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở.
  3. Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trong đó phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

Tư vấn xin giấy phép xây dựng sửa nhà liền kề

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà liền kề

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin giấy phép xây dựng hợp lệ, cơ quan cấp GPXD phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép đối với trường hợp cấp GPXD mới, bao gồm cả GPXD tạm, GPXD điều chỉnh, giấy phép di dời, thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

One thought on “Hồ sơ xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà liền kề gồm những gì?

  1. Pingback: Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà trên Phố Cổ

Trả lời