Xây dựng nhà trên hai thửa đất liền kề cùng một chủ có được không?

xay-dung-nha-o-tren-hai-thua-dat-lien-ke-3

Tôi có mua hai thửa đất nằm cạnh nhau mà 2 quyển sổ đỏ đều đứng tên tôi. Giờ tôi muốn xây dựng nhà trên hai thửa đất liền kề có phải làm thủ tục gộp thửa không?

xay-dung-nha-o-tren-hai-thua-dat-lien-ke-1
Quy định về xây dựng nhà trên hai thửa đất liền kề

Căn cứ theo quy định tại Điều 170 Luật đất đai 2013:

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất. Do đó, bạn muốn xây dựng nhà ở trên cả hai mảnh đất nằm trong hai sổ đỏ khác nhau là đang vi phạm quy định của pháp luật đất đai; vì mỗi thửa đất có một ranh giới đất riêng được Nhà nước công nhận. Chính vì thế bạn muốn xây dựng nhà trên hai thửa đất liền kề thì bạn phải tiến hành thủ tục hợp thửa trước.

xay-dung-nha-o-tren-hai-thua-dat-lien-ke-2
Xây dựng nhà ở trên hai thửa đất liền kề

Về thủ tục hợp hai thửa đất nằm liền kề

1. Hồ sơ hợp thửa

Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục hợp thửa đất bao gồm:

+ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Nơi nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp bạn có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3.Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa

Căn cứ điểm đ khoản 2 và khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian thực hiện thủ tục hợp thửa đất là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

xay-dung-nha-o-tren-hai-thua-dat-lien-ke-3
Tách thửa trước khi xây dựng nhà trên hai thửa đất liền kề

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày.

Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi xây dựng nhà trên hai thửa đất liền kề. Hy vọng sẽ giúp bạn tháo gỡ vướng mắc về vấn đề này.