Tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở trong hẻm

dịch vụ xin giấy phép xây nhà ở trong hẻm tại hà nội

HỎI:

Tôi có một vấn đề mong được giải đáp: Tôi có nộp giấy đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong hẻm, một trệt một lầu. Khi đi thẩm định thực địa thì nhân viên Phòng quản lý đô thị yêu cầu tôi phải bổ sung chữ ký xác nhận của các hộ lân cận, mặc dù tôi có giấy chủ quyền đất. Tôi muốn hỏi yêu cầu như vậy có đúng không? Nếu có cần xác nhận lân cận thì chuyện đó do ai thực hiện?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(N.T.Q)

dịch vụ xin giấy phép xây nhà ở trong hẻm tại hà nội

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở trong hẻm

TRẢ LỜI:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật xây dựng 2014.

2. Nội dung phân tích:

Điều 93 Luật xây dựng 2014 quy định:

Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Do đó, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì khi có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ, bạn sẽ được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại Khoản 1 Điều Luật xây dựng 2014:

ho-so-xin-giay-phep-xay-dung

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở trong hẻm

Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Do đó, trong đơn đề nghị cấp giấy phép không cần có chữ ký của các hộ lân cận như yêu cầu của nhân viên Phòng quản lý đô thị.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bạn tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở.

Trả lời