Nhà xuống cấp muốn sửa chữa có cần xin giấy phép xây dựng sửa chữa?

xin-giâay-phep-xay-dung-sua-chua-nha

Hỏi:

Do nhà ở xuống cấp trầm trọng nên sắp tới tôi có như cầu sửa chữa lại nhà. Vậy cho tôi hỏi, tôi có cần làm thủ tục xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà không?(Nam Hải- Thái Bình).

nha-xuong-cap-xin-giay-phep-xay-dung-sua-chua

Sửa chữa nhà ở có cần xin giấy phép xây dựng sửa chữa không?

Trả lời:

Về vấn đề của anh/chị tôi xin được trích dẫn các điều luật sau:

Thứ nhất về vấn đề giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt .
3. Giấy phép xây dựng gồm:
a) Giấy phép xây dựng mới;
b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
c) Giấy phép di dời công trình. ” 
(Điều 89 Luật xây dựng)
Vì vậy, với việc anh/chị muốn sửa chữa kết cấu chịu lực của ngôi nhà (gia cố móng và làm lại) thì phải xin giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà.

giay-phep-xay-dung-sua-chua-nha

Xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà khi cải tạo lại nhà ở

Thứ hai, về thủ tục xin giấy phép xây dựng:

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

3. Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

4. Đối với công trình di tích lịch sử – văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.(Điều 12 Thông tư số 15/2016/TT-BXDhướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo)

– Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. (Điều 14 Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng).

xin-giâay-phep-xay-dung-sua-chua-nha

Xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà trước khi tiến hành xây dựng, cải tạo nhà

Vì vậy, gia đình anh/chị phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà nộp đến Ủy bạn nhân dân quận để được phép gia cố lại ngôi nhà mình đang ở.

Mọi vấn đề thắc mắc về xin giấy phép xây dựng, thủ tục xin phép xây dựng, hồ sơ xin phép xây dựng nhà mới, cải tao sửa chữa nhà, kính mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp với giấy phép xây dựng chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!