Làm thế nào để hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép?

Hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép

Từ nhà xây dựng không có giấy phép xây dựng làm thế nào để hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép? Đây là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm hàng đầu và liên tục đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép

Cách hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép

Để tháo gỡ mọi thắc mắc về vấn đề trên, Giấy phép xây dựng xin giải đáp như sau:

Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2014/TT-BXD quy định: “Hành vi xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt mà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP nhưng chưa thực hiện, nếu xét thấy việc xây dựng không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp và trong quy hoạch đất này được phép xây dựng thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét, quyết định:

a) Hủy quyết định cưỡng chế phá dỡ;

b) Ban hành quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình.

Hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép

Hợp thức hóa nhà xây dựng không phép thành có phép

Đối với trường hợp theo quy định phải có giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng sau khi chủ đầu tư chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả lập theo Mẫu quyết định số 01 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Từ nội dung trên cho thấy, các công trình không phép, sai thiết kế, xây dựng sai phép thuộc các trường hợp đã nêu ở trên sẽ được nộp tiền phạt, khắc phục hậu quả theo quy định thì trở thành có phép.

Trả lời