Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Giấy phép xây dựng là một trong những loại giấy tờ quan trọng khi muốn tiến hành xây dựng công trình. Tuy nhiên bạn có thể xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Nếu bạn đang muốn xin loại giấy tờ này hãy tìm hiểu qua bài viết sau:

Thế nào là giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Ngoại trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư dự án phải làm hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.Chủ đầu tư có thể xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn.

Thế nào là giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Thế nào là giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật 2014, Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng nhà cấp 4 nhà ở riêng lẻ… cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư sau khi có bản thiết kế nhà và muốn xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Đối với công trình không theo tuyến

Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể đề nghị cấp GPXD hai giai đoạn. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

– Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 tỷ lệ 1/50 – 1/200 kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: Giao thông, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính giai đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định theo quyết định đầu tư.

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn theo mẫu.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000;

– Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 – 1/500.

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Chủ đầu tư dự án muốn được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn nộp hồ sơ theo quy định trên đến cơ quan có thẩm quyền:

– Bộ Xây dựng: đối với công trình cấp đặc biệt;

– Sở Xây dựng: đối với công trình xây dựng cấp I, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xem xét việc đáp ứng các điều kiện để được cấp phép.

Trường hợp đủ điều kiện thì cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.

Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

chúng tôi vừa giúp bạn tìm hiểu về giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Nếu bạn muốn biết chi tiết các loại giấy tờ trên vui lòng liên hệ để được đội ngũ chuyên gia tư vấn.