Giấy phép xây dựng không thời hạn và có thời hạn

Giấy phép xây dựng có bao nhiêu loại?

Để khởi công bất kỳ công trình nào bạn cũng cần có giấy phép xây dựng. Vậy giấy phép xây dựng không thời hạn là gì? Có bao nhiêu loại GPXD? gia hạn giấy phép như thế nào? tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp cho bạn qua bài viết sau:

Giấy phép xây dựng có bao nhiêu loại?

GPXD có bao nhiêu loại?
Giấy phép xây dựng có bao nhiêu loại?

Giấy phép xây dựng bao gồm Giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Hiện chưa có giấy phép xây dựng không thời hạn.

– Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, biệt thự, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng (Khoản 18 Điều 3 Luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020).

– Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong. (Điều 3 Luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020).

– Nếu phân theo nội dung cấp phép, thì Giấy phép xây dựng được chia ra thành Giấy phép xây dựng mới; Giấy phép sửa chữa, cải tạo; Giấy phép di dời công trình; và Giấy phép xây dựng có thời hạn. Giấy phép xây dựng mới là loại giấy phép cấp để tiến hành xây dựng các công trình mới.

Lưu ý: Giấy phép xây dựng có thời hạn 12 tháng kể từ thời hạn được cấp phép.

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?
Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?

giấy phép xây dựng không thời hạn không? Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu? Giấy phép xây dựng có thời hạn 12 tháng sau khi được cấp phép và có hiệu lực. Điều này đã được quy định rõ trong Khoản 10, Điều 90, Luật xây dựng 2014.

Trong trường hợp trước khi giấy phép xây dựng hết hiệu lực mà công trình chưa được khởi công xây dựng, có thể tiến hành gia hạn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 99, Luật xây dựng 2014 như sau:

– Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng gồm có: Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp và Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

– Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Giấy phép xây dựng có thời hạn 12 tháng

– Hết thời hạn gia hạn mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật

Giấy phép xây dựng không thời hạn và có thời hạn ai được cấp phép

Giấy phép xây dựng không thời hạn và có thời hạn ai được cấp phép
Giấy phép xây dựng không thời hạn và có thời hạn ai được cấp phép

Khi xây dựng biệt thự 2 tầng, nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác thì ai cũng mong muốn được cấp giấy phép xây dựng không thời hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để xây dựng công trình nếu có đủ điều kiện.

Nói cách khác, loại giấy phép này được cấp cho chủ đầu tư có đề nghị cấp giấy phép xây dựng trong khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng. Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất nếu có đủ điều kiện.

Lưu ý: Chủ đầu tư bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân.

Giấy phép xây dựng không thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp”.

Như vậy hiện chưa có giấy phép xây dựng không thời hạn. Nếu bạn muốn thi công công trình nhưng GPXD hết hạn thì bạn có thể xin gia hạn thêm. Nếu còn bất kỳ thủ tục gì liên quan vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn.