Giấy phép xây dựng bị mất phải làm thế nào?

Như bạn đã biết để xây dựng công trình cá nhân hoặc tổ chức bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng (GPXD). Nếu giấy phép xây dựng bị mất phải làm thế nào? chủ đầu tư phải xin ở đâu? Thủ tục xin cấp lại như thế nào?

Giấy phép xây dựng bị mất phải làm thế nào?

Giấy phép xây dựng bị mất phải làm thế nào?
Giấy phép xây dựng bị mất phải làm thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật xây dựng năm 2014 thì GPXD được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất. Như vậy, nếu bạn bị mất GPXD thì bạn hoàn toàn có thể xin cấp lại tuy nhiên cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

Xin cấp lại giấy phép xây dựng ở đâu?

Xin cấp lại giấy phép xây dựng ở đâu?
Xin cấp lại giấy phép xây dựng ở đâu?

Nếu bạn đang thiết kế nhà tuy nhiên, giấy phép xây dựng bị mất thì chủ đầu tư có thể xin cấp lại. Căn cứ quy định trên của pháp luật, thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng thuộc về:

– Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà cấp 4 ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất
Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 Luật xây dựng năm 2014 và hướng dẫn chi tiết tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD, bạn cần chuẩn bị Đơn đề nghị cấp lại GPXD, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu là mất GPXD.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp lại giấy phép xây dựng.

Bước 4: Trả kết quả

Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Thời gian, lệ phí xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất

Thời gian, lệ phí xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất
Thời gian, lệ phí xin cấp lại giấy phép xây dựng

Thời hạn giải quyết cấp lại giấy phép xây dựng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của từng địa phương quy định.

Chúng tôi vừa chia sẻ tất cả thông tin liên quan đến giấy phép xây dựng bị mất. Nếu bạn còn bất kỳ vấn đề gì liên quan đến giấy phép vui lòng liên hệ chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ.