công trình


Công trình di dời thì cấp Giấy phép xây dựng như thế nào? 2

Những quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời gian, kinh phí xin cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình. I. Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp giấy phép […]

Xin giấy phép xây dựng đối với công trình di dời

Cấp giấy phép xây dựng một lần cho dự án đã được duyệt

Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình & nhà ở riêng lẻ có gì mới? 5

Nhà dưới 3 tầng khi xin phép xây dựng không cần bản vẽ kết cấu. Theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực ngày 20/10/2012) quy định, thành phần hồ sơ xin phép xây dựng phải có thêm các bản vẽ kết cấu chịu lực […]