Có xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất hoặc rách, nát không?

thủ tục và hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng.

HỎI:

Gia đình tôi có dự định xây dựng nhà ở và đã hoàn thành thủ tục xin giấy phép xây dựng. UBND quận cũng đã cấp phép xây dựng cho gia đình tôi. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ bị ngập lụt, giấy phép xây dựng của tôi bị rách, nát. Vậy tôi có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng được không? Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn của BBT giấy phép xây dựng. Tôi chân thành cảm ơn!

(nguyen…nhien@gmai.com)

TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn Nhiên đã gửi câu hỏi đến BBT dịch vụ xin giấy phép xây dựng. Câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý trả lời câu hỏi:

thủ tục và hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất hoặc rách nát

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát

Khoản 1 Điều 100 quy định: “1. Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất”

Như vậy, khi giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát thì chủ đầu tư có thể xin cấp lại giấy phép xây dựng.

Điểm b Khoản 3 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định: Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.

2. Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát

Khoản 4 Điều 103 Luật xây dựng 2014 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát:

“4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.”

Căn cứ quy định trên của pháp luật, thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng thuộc về:

  • Bộ xây dựng: đối với công trình cấp đặc biệt
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện: đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý; trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

xin-cap-lai-giay-phep-xay-dung

 Cơ quan cấp lại giấy phép xây dựng bị mất hoặc rách nát

3. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng bị mất hoặc rách nát được quy định tại Khoản 2 Điều 100 và hướng dẫn chi tiết tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát)

4. Quy trình cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát

Được thực hiện căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 102 Luật xây dựng 2014, cụ thể như sau:

  • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp lại giấy phép xây dựng.
  • Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận;
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Lệ phí do HĐND cấp tỉnh của từng địa phương quy định.