Chế tài xử lý khi không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ

cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

HỎI:

Tôi đang ở ngôi nhà với sổ đỏ là 176 m2. Nhưng tôi chỉ xây nhà 90m2 và phần nhà xây từ năm 1992 và có giấy phép xây dựng và đất còn lại lâu nay không sử dụng.

Tháng 6/2015 tôi xây rộng thêm để làm nhóm trẻ gia đình nhưng trước khi xây tôi không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ. Vậy với trường hợp của tôi thì bị phạt bao nhiêu tiền và bị xử lý ra sao? 

Xin cảm ơn!

xử lý vi phạm giấy phép xây dựng nhà trẻ

Xử lý trường hợp không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ

TRẢ LỜI:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ:

Điều 13. Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng

6. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.”

Nhóm trẻ gia đình không phải công trình xây dựng phải lập bác cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng nên việc xây dựng của bạn chỉ thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b. Tuy nhiên, bạn không đề cập rõ việc xây dựng nhà trẻ gia đình có đồng thời được sử dụng làm nhà ở hay không nên xảy ra hai trường hợp:

– Trường hợp 1: bạn dùng nhà trẻ gia đình vào mục đích ở thì tùy khu vực nông thôn hay thành thị mà bạn phải nộp mức phạt khác nhau.

– Trường hợp 2: bạn chỉ xây dựng với mục đích làm nhóm trẻ gia đình. Đây là trường hợp xây dựng công trình khác quy định tại Điểm a nên mức phạt không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ sẽ dao động từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, việc không xin giấy phép xây dựng còn có thể dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo một hoặc các hình thức quy định tại Điều 4 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP:

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-xay-dung

Xử phạt hành chính khi không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ

Điều 4. Biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây:

1. Ngừng thi công xây dựng công trình

2. Đình chỉ thi công xây dựng công trình, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước: thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm.

3. Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm

4. Buộc bồi thường thiệt hại do hành chính vi phạm gây ra.

5. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

6. Ngoài các hình thức xử lý quy định tại kế hoạch 1, 2, 3, 4, và 5 Điều này thì đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị còn bị nêu tên trên website của Bộ Xây dựng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

One thought on “Chế tài xử lý khi không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ

  1. Pingback: Xây dựng sai giấy phép và quá hạn có được cấp lại giấy phép xây dựng không?

Trả lời