Khách hàng có được thực hiện sửa chữa cải tạo chung cư không?

Quy định về xây dựng và sửa chữa chung cư

Câu hỏi:
Tôi có 1 khách hàng người nước ngoài mua cửa nhựa của công ty tôi để gắn vào căn hộ của ông nhưng khi nhân viên Công ty tôi tới thi công thì ban quản lý khu chung cư không cho. Trong lúc chưa nắm được tình hình làm việc giữa khách hàng của tôi với ban quan lý khu chung cư, tôi muốn biết là trong hợp đồng mua bán (cho thuê) có điều khoản nào cho phép khách hàng được sửa chữa cải tạo hay không và phạm vi sửa chữa cải tạo chung cư như thế nào?

Chân thành cảm ơn!

Quy định về xây dựng và sửa chữa chung cư

Quy định về sửa chữa cải tạo chung cư

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5, Điều 23, Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư thì việc thay đổi nói trên có thể thuộc những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem kỹ lại bản nội quy của khu chung cư đó, và/hoặc trực tiếp làm việc với BQL chung cư để biết rõ hơn quyền của mình trong từng trường hợp cụ thể.

One thought on “Khách hàng có được thực hiện sửa chữa cải tạo chung cư không?

  1. Pingback: Xây nhà ít tầng hơn so với đăng ký trong giấy phép xây dựng

Trả lời