Giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật – Thủ tục cần biết


Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác. Rất nhiều người thắc mắc về thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật được tiến hành như thế nào, chuẩn bị hồ sơ ra sao và trong thời gian bao lâu thì có kết quả… Trong bài viết này, chúng tôi gửi đến Quý khách hàng những thông tin đầy đủ về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm các bước thực hiện như sau:

Công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận CCHC “Tổ 1 cửa”. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.  Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức cá nhân xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu gia đình. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời. Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h00 đến 11h00. Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận CCHC “Tổ 1 cửa”. Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí của Phòng Công thương. Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả, trao kết quả cho người đến nhận kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh thư của người ủy quyền. Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h00 đến 11h00. Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

Các bước xin giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng đơn;

Bản sao (có chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận tuyến kèm theo sơ đồ;

Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư;

Hồ sơ thiết kế gồm 03 bộ với các bản vẽ:

Bản đồ đo đạc hiện trạng vị trí tuyến công trình; Mặt bằng tổng thể, mặt bằng chi tiết công trình tỷ lệ 1/500-1/1000; Các mặt cắt ngang, trắc dọc tuyến chủ yếu thể hiện bố trí tổng hợp đường dây, đường ống của tuyến công trình, tỷ lệ 1/100-1/200. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức)

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 4) ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: 100.000 đồng/giấy phép, quy định tại Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng)

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Lệ phí xin giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đường bộ;

– Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng;

– Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

– Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về Quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.