Xin giấy phép xây dựng qua mạng – Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

cap-phep-xay-dung-qua-mang-1

Xin giấy phép xây dựng qua mạng là thủ tục xin giấy phép xây dựng đang được nhiều chủ đầu tư có nhu cầu xin phép xây dựng công trình thực hiện. Thủ tục này giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi và tiền bạc so với hình thức nộp trực tiếp tại cơ quan cấp phép như trước đây.

Thủ tục nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng qua mạng

Thành phần xin giấy phép xây dựng qua mạng gồm các tập tin:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (Theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD);
 • Tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;
  Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
  Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;
  Mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.Tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt gồm:
 • Tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.
  Tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.
 • Tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (Theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư 15/2016/TT-BXD) kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.
 • Tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

Thành phần hồ sơ xin cấp phép qua mạng

Thủ tục trình tự nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng qua mạng

Chủ đầu tư truy cập vào Cổng thông tin điện tử của UBND quận, huyện; lựa chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và đăng ký, đăng nhập bằng cách tạo lập tài khoản. Đồng thời tải lên mạng thành phần hồ sơ các giấy tờ nêu trên đến Bộ phận một cửa điện tử của UBND quận, huyện.

Chủ đầu tư chuẩn bị thành phần hồ sơ nộp trực tuyến đến Bộ phận một cửa điện tử của UBND quận, huyện vào các ngày trong tuần.
Bộ phận một cửa điện tử kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 07g30 – 11g30, chiều từ 13g – 17g) và sáng thứ bảy từ 07g30 – 11g30).
Những hồ sơ được chuyển đến vào chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết thì Bộ phận một cửa điện tử sẽ kiểm tra, xử lý ngay trong ngày đi làm sau ngày nghỉ.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng qua mạng internet

Thời gian xin giấy phép xây dựng qua mạng


Nếu hồ sơ hợp lệ , theo quy định, thời gian xin giấy phép xây dựng qua mạng trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày cấp biên nhận trực tuyến (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định), UBND quận, huyện phải giải quyết, cấp cho chủ đầu tư theo đúng quy định.

TP cũng quy định rõ thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Cụ thể, sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến, bộ phận một cửa điện tử sẽ kiểm tra, tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đủ thành phần, bộ phận này sẽ cấp biên nhận hồ sơ trực tuyến (có mã số hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả) gửi đến chủ đầu tư qua email và tin nhắn điện thoại. Trong vòng 1 ngày làm việc, hồ sơ này sẽ được chuyển tới phòng quản lý đô thị (QLĐT) để giải quyết. Trường hợp hồ sơ trực tuyến chưa đầy đủ các thành phần, bộ phận một cửa điện tử phải thông báo ngay cho chủ đầu tư qua email và tin nhắn điện thoại để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trực tuyến, phòng QLĐT phải kiểm tra thực địa và tổ chức thẩm định để giải quyết hồ sơ cấp GPXD. Khi thẩm định hồ sơ, phòng QLĐT phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng email cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày làm việc, phòng QLĐT có trách nhiệm gửi qua email để hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Nếu sau lần bổ sung này, hồ sơ trực tuyến vẫn không đáp ứng được các yêu cầu thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, phòng QLĐT tham mưu UBND quận, huyện có văn bản thông báo gửi chủ đầu tư về lý do không cấp GPXD.

Khi cần xác minh, làm rõ các thông tin nhằm đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện và UBND quận, huyện có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định pháp luật.

Thời gian xin giấy phép xây dựng qua mạng

Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến trực tuyến, các cơ quan, đơn vị được hỏi có trách nhiệm trả lời bằng văn bản điện tử về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan, đơn vị này không có ý kiến phản hồi trực tuyến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; UBND quận, huyện căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp Giấy phép xây dựng qua mạng.

Khi đến thời hạn cấp giấy phép, UBND quận, huyện phải có thông báo bằng văn bản điện tử cho chủ đầu tư biết lý do và thời gian kéo dài thêm không được quá 10 ngày, kể từ ngày hết hạn.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị in xuất tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm dự thảo Giấy phép xây dựng theo Phụ lục 4 (Mẫu 7) tại Thông tư 15/2016/TT-BXD để trình UBND quận, huyện ký, đóng dấu và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc đóng dấu, phát hành trong thời hạn không quá 15 ngày.

Nếu trễ hẹn, UBND quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do và thời gian kéo dài thêm nhưng không được quá 10 ngày, kể từ ngày hết hạn.

Để nhận kết quả xin giấy phép xây dựng qua mạng, chủ đầu tư có thể tới nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện hoặc thông qua dịch vụ bưu điện đã thỏa thuận, ký kết theo thời hạn ghi trong biên nhận điện tử.