Thủ tục xin giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

giay-phep-hoat-dong-xay-dung-1

Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Vậy quy trình xin giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài được quy định ra sao? Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết.

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng mới nhất hiện nay

Điều kiện xin giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài được cấp GPXD khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 38 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư;

– Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Lưu ý: Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. 

Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Điều kiện xin giấy phép hoạt động xây dựng
Nhà thầu nước ngoài được cấp GPXD khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 38 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 72 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị và cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD kiến trúc nhà đẹp như sau:

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp GP được hoạt động xây dựng bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định);

– Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

– Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

– Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

– Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Thẩm quyền cấp GPXD, thiết kế nhà ống được quy định như sau:

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng
Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp GPXD cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp GPXD cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;

– Sở Xây dựng xin GPXD cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Quy trình xin giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

Cơ quan chuyên môn cấp GPXD cho người yêu cầu theo trình tự quy định tại Điều 73 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp GPXD.

Cơ quan chuyên môn xem xét hồ sơ để cấp GPXD cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Khi nhận GPXD, nhà thầu nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 172/2016/TT-BTC với mức thu là 2.000.000 đồng/năm.

Quy trình xin giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài
Cơ quan chuyên môn xem xét hồ sơ để cấp GPXD cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trên đây là toàn bộ những thông tin chúng tôi tôi chia sẻ xoay quanh vấn đề: “Trình tự cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 089 888 6767 để được giải đáp tận tình.