Thay đổi trong quy định về Giấy phép xây dựng (mới nhất)

Giấy phép xây dựng là văn bản có hiệu lực pháp lý quan trọng. Nhiều công trình phải có giấy phép xây dựng thì mới được phép thi công. Ngược lại, nếu xây dựng công trình trái phép là vi phạm pháp luật và phải chịu phạt với mức phạt cao, dao động từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Vậy nên, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết phân tích những điểm mới cần lưu ý về quy định về Giấy phép xây dựng hiện hành.

Khái niệm về Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng, theo định nghĩa của Luật xây dựng năm 2014, là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 

Giấy phép xây dựng gồm 4 loại: giấy phép mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình; giấy phép xây dựng có thời hạn.

quy định về Giấy phép xây dựng

Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Những công trình được miễn giấy phép được quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020. Trong đó bao gồm 10 trường hợp, dưới đây là trường hợp phổ biến:

 • Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;
 • Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;
 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
quy định về Giấy phép xây dựng

Xin giấy phép xây dựng nhà ở cần chuẩn bị những gì?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng
 • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
quy định về Giấy phép xây dựng

Nộp hồ sơ đề nghị 

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc về Ủy ban nhân dân huyện nơi có đất, nơi công trình được xây dựng. 

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Cơ sở pháp lý: Điều 106 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020.

Theo đó, người đề nghị có các quyền sau:

 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải hướng dẫn, giải thích về quyền và nghĩa vụ, hậu quả pháp lý… và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng
 • Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo nếu có hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền trong công tác cấp giấy phép
 • Sau khi có giấy phép thì sẽ được khởi công xây dựng công trình

Quyền trên sẽ đi liền với các nghĩa vụ như:

 • Nộp đủ hồ sơ theo quy định và thanh toán lệ phí
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Phải thực thi đúng các nội dung đã ghi nhận trong giấy phép xây dựng
 • Thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền về ngày tháng khởi công xây dựng.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 • Mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy định của Luật đất đai 2013
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đó là phần trình bày về những điểm cần lưu ý về quy định mới của pháp luật về giấy phép xây dựng 2022. Hi vọng thông qua bài viết trên có thể giúp người đọc có thêm hiểu biết về giấy phép xây dựng để tránh rơi vào trường hợp xây dựng công trình trái phép.