Hồ sơ hợp lệ sau bao nhiêu ngày được cấp giấy phép thi công xây dựng?

Hồ sơ hợp lệ sau bao nhiêu ngày thì được cấp giấy phép xây dựng?

HỎI:

Tôi vừa nộp đơn xin phép xây dựng, cũng đã có biên nhận. Theo biên nhận, 15 ngày làm việc sau đó sẽ trả hồ sơ. Nhưng trong luật xây dựng quy định “thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hơp lệ”, vậy tôi xin hỏi:
– Khi tôi đã có biên nhận thì có gọi là “hồ sơ hợp lệ” chưa? Nếu chưa, ai sẽ là người thẩm định hồ sơ?
– Nếu chỉnh sửa lại, tôi có phải chờ thêm 15 ngày nữa không?
– Yêu cầu chỉnh sửa sẽ được lập thành văn bản hay nói miệng?  Hồ sơ hợp lệ sau bao nhiêu ngày thì được cấp giấy phép thi công xây dựng?

thời gian cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian cấp giấy phép thi công xây dựng

TRẢ LỜI:

Cơ quan cấp Giấy phép thi công xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của người xin cấp Giấy phép xây dựng. Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu. Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp Giấy phép xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến, các tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. Quá thời hạn trên nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ

thoi-gian-cap-giay-phep-thi-cong-xay-dung

Thời gian cấp giấy phép thi công xây dựng nhà 

Cấp giấy phép thi công xây dựng trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá 15 (mười lăm) ngày. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định.

Nếu bạn còn băn khoăn vấn đề gì về thủ tục xin giấy phép xây dựng, hồ sơ xin phép xây dựng hoặc bạn quan tâm đến dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói của Công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ dịch vụ xin giấy phép xây dựng để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Chúc bạn thành công!

One thought on “Hồ sơ hợp lệ sau bao nhiêu ngày được cấp giấy phép thi công xây dựng?

  1. Pingback: Mất thời gian bao lâu để có được Giấy phép xây dựng nhà?

Trả lời