Hồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng bao gồm những gì?

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

HỎI:

Khi đã có giấy phép xây dựng nhưng chưa tiến hành xây dựng luôn thì sau bao nhiêu thời gian phải gia hạn và hồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng gồm những gì?

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Thành phần hồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng

TRẢ LỜI:

1. Thời gian quá hạn Giấy phép xây dựng:

Quá thời hạn 12 tháng, nếu quy hoạch xây dựng, các quy định về Thủ tục cấp phép xây dựng và kiến trúc, cảnh quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và ban hành vẫn không thay đổi, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét, giải quyết gia hạn giấy phép thi công xây dựng cho chủ đầu tư.

2. Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Gia hạn trên bản chính Giấy phép xây dựng và thu lệ phí gia hạn Giấy phép xây dựng theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Hotline: 024 3816 8888. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu về thủ tục cấp phép xây dựng của Quý khách.

Trân trọng!

Trả lời