Xin giấy phép xây dựng sửa nhà ở kết hợp văn phòng

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng

Nhu cầu sửa nhà sửa văn phòng là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên không phải người dân muốn sửa thì sửa mà phải xin giấy phép xây dựng sửa nhà ở kết hợp văn phòng tại cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng sửa nhà ở kết hợp văn phòng

 Thủ tục xin phép sửa nhà văn phòng cụ thể như sau:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người dân có đơn xin sửa chữa nhà nộp tại bộ phận địa chính – xây dựng UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Cán bộ xây dựng tiếp nhận đơn và đi kiểm tra thực tế.

Bước 3: Xác nhận vào đơn và trình lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn xem xét giải quyết.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng

Quy trình xin giấy phép xây dựng sửa nhà ở kết hợp văn phòng

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin sửa chữa nhà; Bản vẽ sơ bộ (nêu rõ cách thức sửa chữa nhà); Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Trả lời