Xin Giấy phép xây dựng nhà phân lô trong khu dự án

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà phân lô trong khu dự án

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4-9-2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-10-2012, các công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng và bắt buộc phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình. Như trong khu dự án, phải xin giấy phép xây dựng nhà phân lô trước khi khởi công.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà phân lô trong khu dự án

Xin giấy phép xây dựng nhà phân lô tại khu dự án

Hồ sơ xin phép xây dựng bao gồm:

a/ Ðơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b/ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất.

c/ Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là công trình xây dựng của doanh nghiệp).

d/ Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500, kèm theo  sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200;

– Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 1/50; kèm theo sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện  tỷ lệ 1/100 – 1/200.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà phân lô trong khu dự án

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà phân lô trong khu dự án

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng, vui lòng  liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 024 3816 8888 để được tư vấn và thực hiện trong thời gian sớm nhất với mức chi phí và dịch vụ tốt nhất.

Trả lời