Trình tự, thủ tục & hồ sơ xin cấp lại Giấy phép Xây dựng

xây dựng sai giấy phép và vấn đề cấp lại giấy phép xây dựng

Có rất nhiều lý do khiến nhiều gia chủ phải làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng. Để xin cấp lại Giấy phép Xây dựng cần thực hiện theo thứ tự sau:

1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; nhận phiếu giao nhận và hẹn ngày nhận kết quả. + Phòng Quản lý đô thị huyện thụ lý giải quyết, trả kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện;

– Bước 1: Cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ xin giấy phép xây dựng, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân, tổ chức). Nếu hồ sơ chưa đẩy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

– Bước 2: Cán bộ công chức tại Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ TTHC đến các phòng chuyên môn để giải quyết. Các phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển về Bộ phận 1 cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

– Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn. Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Đơn xin cấp lại bản chính giấy phép xây dựng được chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công an) xác nhận lý do xin cấp lại (01 bản); * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Thời hạn giải quyết của Phòng chuyên môn sau khi nhận đủ hồ sơ do bộ phận 1 cửa chuyển đến là 6 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức; cá nhân;

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND  huyện

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy phép

8. Lệ phí:

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng
– Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
– Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;
– Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;
– Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
– Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;
– Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;
– Quyết định 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND TP Hà Nội;
– Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;
– Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;
– Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;
– Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;
– Quyết định 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND TP Hà Nội;
–  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ;

4 thoughts on “Trình tự, thủ tục & hồ sơ xin cấp lại Giấy phép Xây dựng

  1. Pingback: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép xây dựng bị mất

  2. Pingback: Giấy phép xây dựng bị rách, nát hoặc mất thì có xin cấp lại được không?

Trả lời