Thủ tục sang tên Sổ đỏ cho người thân

Sang tên Sổ đỏ cho người thân chính là thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình sử dụng đất

Sang tên Sổ đỏ cho người thân là thủ tục quan trọng khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Người dân có thể tự thực hiện việc sang tên theo hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ trong bài viết dưới đây.

1. Sang tên Sổ đỏ cho người thân là gì?

Sang tên Sổ đỏ cho người thân chính là thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình sử dụng đất
Sang tên Sổ đỏ cho người thân chính là thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình sử dụng đất

Thủ tục sang tên Sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai trước khi tiến hành sử dụng lô đất đó để xây nhà ở hay phục vụ cho kinh doanh như thiết kế nhà trọ. Tuy nhiên, để có đầy đủ thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định thì trước tiên phải công chứng, chứng thực hợp đồng và kê khai nghĩa vụ tài chính.

+ Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật đất đai 2013, sang tên Sổ đỏ là thủ tục bắt buộc để Nhà nước quản lý.

2. Các trường hợp sang tên Sổ đỏ

+ Trường hợp 1: Người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất được cấp Sổ đỏ mới đứng tên mình.

+ Trường hợp 2: Người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất không được cấp Sổ đỏ mới. Nếu không được cấp Sổ đỏ mới, thông tin chuyển nhượng, tặng cho nhà đất được thể hiện tại trang 3, trang 4 của Sổ đỏ. Khi đó người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất vẫn có đầy đủ quyền.

3. Điều kiện sang tên Sổ đỏ cho người thân

Bên cạnh đó, để xác định các thành viên của hộ gia đình sử dụng đất thì để chính xác nhất là theo danh sách thành viên của hộ gia đình của Quyết định giao đất/Quyết định cho thuê đất/Quyết định công nhận quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho hộ gia đình sử dụng đất hoặc hồ sơ cấp, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình sử dụng đất đó
Bên cạnh đó, để xác định các thành viên của hộ gia đình sử dụng đất thì để chính xác nhất là theo danh sách thành viên của hộ gia đình của Quyết định giao đất/Quyết định cho thuê đất/Quyết định công nhận quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho hộ gia đình sử dụng đất hoặc hồ sơ cấp, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình sử dụng đất đó

Việc sang tên Sổ đỏ cho người thân phải thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

4. Thủ tục sang tên Sổ đỏ

Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Các bên thường phải chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, giấy tờ sau tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình
Các bên thường phải chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, giấy tờ sau tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Chuẩn bị hồ sơ công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Đối với trường hợp sang tên Sổ đỏ khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất:

+ Phiếu yêu cầu công chứng

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng

+ Bản sao giấy tờ tùy thân như CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

+ Bản sao sổ hộ khẩu

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân: đối với người đã kết hôn là Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đối với người chưa kết hôn, đã ly hôn, hoặc vợ chồng không còn cần cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc quyền sử dụng đất như di chúc, văn bản khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, hợp đồng tặng cho, văn bản cam kết về tài sản, văn bản thỏa thuận chia tài sản chung.

Đối với trường hợp sang tên Sổ đỏ cho người thân khi thừa kê quyền sử dụng đất:

+ Phiếu yêu cầu công chứng

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản (bắt buộc theo khoản 2 Điều 57 Luật công chứng 2014)

+ Giấy chứng tử của người/ những người để lại di sản

+ Bản sao giấy tờ tùy thân như CCCD/ CMND/ Hộ chiếu. hộ khẩu của những người thừa kế còn sống tại thời điểm làm thủ tục

+ Giấy chứng tử, xác nhận phần mộ, giấy xác nhận/chứng minh quan hệ của những người thừa kế đã chết tại thời điểm làm thủ tục

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế

+ Phải có bản sao hoặc bản gốc di chúc nếu thừa kế theo di chúc

+ Các giấy tờ, tài liệu liên quan về việc có nghĩa vụ tài sản, việc đã thanh toán hay chưa thanh toán các nghĩa vụ tài sản này

Nộp hồ sơ công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Người có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ cho người thân yêu cầu công chứng hợp đồng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất.

Tiếp nhận hồ sơ công chứng:

+ Công chứng viên trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người yêu cầu công chứng.

+ Nếu người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo Hợp đồng thì nộp văn bản đó cho Công chứng viên. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bản. Nếu văn bản đạt yêu cầu thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký. Trường hợp văn bản không đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ bổ sung, sửa đổi. Khi đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hẹn thời gian ký văn bản.

Trường hợp người yêu cầu công chứng chưa soạn thảo văn bản, Công chứng viên soạn thảo văn bản và hẹn thời gian ký.

Trách nhiệm của công chứng viên:

+ Công chứng viên giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của các bên tham gia giao kết hợp đồng tặng cho.

+ Nếu người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng và hướng dẫn các bên tham gia Hợp đồng ký, điểm chỉ vào các bản Hợp đồng trước mặt Công chứng viên.

+ Công chứng viên chuyển Chuyên viên pháp lý soạn thảo lời chứng và Công chứng viên thực hiện ký nhận vào Hợp đồng và lời chứng.

Nhận kết quả

Công chứng viên chuyển hồ sơ sang tên Sổ đỏ cho người thân cho bộ phận văn thư đóng dấu, lấy số công chứng, thu phí, thù lao công chứng, chi phí khác theo quy định, trả hồ sơ và lưu trữ hồ sơ công chứng.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính và nộp thuế, lệ phí

Hai bên tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hai bên tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân với người chuyển nhượng, lệ phí trước bạ đối với người nhận chuyển nhượng tại cơ quan thuế nơi có quyền sử dụng đất thực hiện chuyển nhượng, tặng cho.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ sang tên Sổ đỏ

Đối với trường hợp sang tên Sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Hồ sơ Sang tên Sổ đỏ cho người thân gồm có

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

+ Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09/ĐK (Lý do biến động) như sau: “Nhận … (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất) …m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là … m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là … m2 (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”;

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

+ Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Đối với trường hợp Sang tên Sổ đỏ cho người thân khi nhận thừa kế

+ Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận;

+ Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế. Trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

+ Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có);

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Bước 4: Nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã ghi
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã ghi

Nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ cho người thân tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Bước 5: Tiếp nhận, giải quyết

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Sau khi nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí) thì nộp theo thông báo.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Giấy chứng nhận.

Bước 6: Trả kết quả sang tên Sổ đỏ cho người thân

  • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc;
  • Gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Lưu ý: Thời gian trả kết quả không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết (ngày có kết quả giải quyết là ngày ký xác nhận thông tin tặng cho trong giấy chứng nhận).

Trên đây là bài viết về thủ tục sang tên Sổ đỏ cho người thân. Quý khách hàng có thể kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ hoặc tham khảo thêm dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói của chúng tôi.