Mất giấy phép xây dựng phải làm sao?

Trong quá trình sử dụng và quản lý thì giấy phép xây dựng có thể không may bị mất. Vậy mất giấy phép xây dựng phải làm sao? Thủ tục và lệ phí cấp lại giấy phép xây dựng như thế nào? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các vấn đề pháp lý liên quan đến cấp lại giấy phép xây dựng khi bị mất.

Mất giấy phép xây dựng phải làm sao?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật xây dựng năm 2014 thì giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất. Như vậy, khi giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát thì chủ đầu tư có thể xin cấp lại giấy phép xây dựng.

Theo quy định thì giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.

Mất giấy phép xây dựng phải làm sao?
Mất giấy phép xây dựng phải làm sao?

Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng thuộc về cơ quan nào?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 103 Luật xây dựng 2014 thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Căn cứ quy định trên của pháp luật, thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng thuộc về:

+ Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

Mất giấy phép xây dựng phải làm sao?
Mất giấy phép xây dựng phải làm sao? Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng thuộc về cơ quan nào?

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.

+ UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý;

+ UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng ở quận Hai Bà Trưng

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng bị mất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 Luật xây dựng năm 2014 và hướng dẫn chi tiết tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD, bạn cần chuẩn bị Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu là mất giấy phép xây dựng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp lại giấy phép xây dựng.

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng bị mất
Mất giấy phép xây dựng phải làm sao? Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng bị mất

Bước 4: Trả kết quả

Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế nhà đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Thời hạn giải quyết cấp lại giấy phép xây dựng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vậy là chúng tôi đã giúp bạn trả lời câu hỏi mất giấy phép xây dựng phải làm sao? Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc, bạn hãy liên hệ theo Hotline để nhận tư vấn chuyên sâu.