Dịch vụ xin Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh gọn nhất

Giấy phép xây dựng là giấy phép cấp cho các cơ quan và tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trong khu quy hoạch, nhưng để xin giấy phép xây dựng thì không hẳn ai cũng thành thạo các đầu mục giấy tờ hồ sơ.

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh nhất.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói

Tư vấn dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh nhất

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân bao gồm

 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng;
 • Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng);
 • Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựngg được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì hồ sơ cần phải có Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. (Trong trường hợp này chỉ được cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch).

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói và hiệu quả

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh gọn

2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

 • UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính mình quản lý;
 • UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính mình quản lý, trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;
 • UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của UBND cấp huyện phải cấp giấy phép xây dnựg thuộc địa giới hành chính mình quản lý.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói và hiệu quả

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh nhất

3. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân được tiến hành theo trình tự sau:

 • Người có nhu cầu xin cấp phép nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng sẽ trao giấy biên nhận trong đó hẹn ngày nhận kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, một bản giao cho người xin cấp giấy phép xây dựng và một bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng;
 • Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa đầy đủ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng;
 • Thứ tư, về thời hạn và lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

– Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.