Trang chủ » Tháng Một 2018 » Lưu trữ cho 29/01/2018

  • Khi xây nhà vượt quá diện tích đất thổ cư thì làm thế nào?

    Trường hợp bạn muốn xây nhà vượt quá diện tích đất thổ cư trong chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Xây nhà vượt quá diện tích đất thổ cư theo sổ đỏ 1. Điều 170 Luật Đất đai 2013 […]