Trang chủ » Tháng Một 2016 » Lưu trữ cho 19/01/2016

  • Hà Nội buộc dỡ tầng xây dựng sai phép công trình 8B Lê Trực

    UBND TP Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực khẩn trương tự phá dỡ phần xây dựng sai phép công trình, nếu không sẽ cưỡng chế. UBND TP Hà Nội ngày 6-10-2015 đã ban hành văn bản số 6992 về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng […]