Trang chủ » Tháng Mười Hai 2015 » Lưu trữ cho 23/12/2015

  • Đang thi công có được điều chỉnh Giấy phép xây dựng không?

    HỎI: Em xin được giấy phép xây dựng nhà ống 3 tầng. Và em đang tiến hành xây được gần xong 3 tầng theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp. Nay em muốn xây thêm 1 tum nữa. Em muốn điều chỉnh giấy phép xây dựng thì cần những giấy tờ gì? Em […]