Trang chủ » Tháng Năm 2017 » Lưu trữ cho 11/05/2017

  • Huyện Gia Lâm: Làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng bao gồm những gì?

    Hiện nay, cùng với xu thế phát triển chung của Thủ đô, huyện Gia Lâm ngày càng thay đổi. Đặc biệt, bộ mặt cảnh quan của huyện được đổi mới và hoàn thiện từng ngày. Các công trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, nhà ở tăng lên nhanh chóng. Tuy […]