Xin Giấy phép Xây dựng nhà là thủ tục bắt buộc trước khi bạn khởi công xây dựng nhà mới.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà mới

Nếu bạn gặp nhiều khó khăn về hồ sơ, giấy tờ,… hoặc không có thời gian để tiến hành những thủ tục, hãy để chúng tôi giúp đỡ bạn.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà mới

Hiểu rõ các quy định về thiết kế kiến trúc đô thị, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn Giấy phép xây dựng phù hợp với Quy hoạch Kiến trúc của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa diện tích , số tầng xây dựng.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà mới

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói  bao gồm:

  • Bản vẽ xin phép xây dựng;
  • Bản vẽ hiện trạng (nếu có);
  • Dịch vụ xin phép xây dựng;
  • Lệ phí xin phép xây dựng;
  • Một số chi phí khác.