xử phạt xây nhà sai phép


Xây nhà không phép trên đất nông nghiệp bị phạt như thế nào?

Thứ nhất, quy định về việc xin giấy phép xây dựng và mức phạt đối với các trường hợp không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép. Tại Điều 62 Luật xây dựng 2003 có quy định về các trường hợp xây nhà phải xin giấy phép xây dựng. Trường hợp […]

Xử phạt xây nhà trên đất nông nghiệp