xin phép xây dựng nhà liền kề


Xin giấy phép xây dựng sửa chữa nhà liền kề

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4-9-2012 về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) thì việc sửa chữa cải tạo cũng cần phải xin phép cơ quan chức năng. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo. […]

Tư vấn xin giấy phép xây dựng sửa nhà liền kề