xin phép xây dựng cổng


Mở cổng trong ngõ hẻm sâu có cần xin phép xây dựng không?

HỎI: Hiện tại nhà tôi nằm trong một hẻm có chiều rộng trung bình là 1m, hẻm hiện tại là lối đi duy nhất của nhà tôi, tuy nhiên lối đi này có một nhà trổ cửa hông từ trước, dù có cửa mặt tiền ở hẻm khác rất rộng […]

mở cổng trong ngõ hẻm sâu có cần xin giấy phép xây dựng hay không?