xin giấy phép xây dựng nhanh nhất


Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng chùa, miếu

Thủ tục xin Giấy phép xây dựng chùa, miếu 1

1. Cơ sở pháp luật Luật Di sản văn hóa 2001. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH-QH11. Luật Di sản văn hóa 2009 sửa đổi. Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 2. Nội dung phân tích Đầu tiên, cần […]


Dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói tại hà nội

Dịch vụ xin Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh gọn nhất 9

Giấy phép xây dựng là giấy phép cấp cho các cơ quan và tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trong khu quy hoạch, nhưng để xin giấy phép xây dựng thì không hẳn ai cũng thành thạo các đầu mục giấy tờ hồ sơ. 1. […]


Quy định mới về thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng 11

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Việc cấp giấy phép xây dựng được coi là cơ sở đảm bảo quản lí nhà nước về xây dựng, […]

Quy định mới về thủ tục cấp phép xây dựng