xin giấy phép sửa chữa nhà


Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà 1

CÂU HỎI:  Hiện nay, tôi đang có nhu cầu sửa chữa lại ngôi nhà mình đang sinh sống: xây thêm 1 tầng, sơn và sửa lại toàn bộ căn nhà. Vậy tôi muốn hỏi, tôi không đập hoàn toàn nhà cũ đi mà chỉ xây thêm và sửa chữa như […]

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà