xây nhà không cần sổ đỏ


Các giấy tờ thay thế Sổ đỏ khi xin cấp phép xây dựng nhà

HỎI: Những giấy tờ nào có thể dùng để thay thế sổ đỏ khi xin cấp Giấy phép xây dựng? TRẢ LỜI: Theo Điều 16 Quy định Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 […]

dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói tại hà nội