xây dựng nhà xưởng


Mức phạt đối với xây dựng nhà xưởng không xin giấy phép 7

HỎI: Tôi có xây dựng một nhà xưởng không phép nằm trong khu quy hoạch cụm công nghiệp Bình Phú. Tôi xây tháng 3 năm 2005, đến tháng 8 năm 2005 công trình hoàn thành. Đến tháng 3 năm 2012 Thanh tra Xây dựng huyện có công văn kiểm tra […]

Mức phạt đối với việc xây dựng nhà xưởng không xin giấy phép xây dựng