xây dựng nhà sai giấy phép


Xử phạt xây dựng nhà ở đô thị sai Giấy phép xây dựng

HỎI:  Tôi có một mảnh đất tại thành phố, hiện nay tôi đang triển khai xây dựng một căn nhà để ở, công trình của tôi đã được cấp Giấy phép xây dựng. Trong quá trình xây dựng, cán bộ Thanh tra xây dựng có qua kiểm tra và lập biên […]

quy định về công trình miễn giấy phép xây dựng và xử lý nhà xây dựng không phép